Auteursrecht

Voor de afbeeldingen van de kunstwerken gemaakt door Johfra (1919-1998) is het auteursrecht van toepassing. Op alle gepubliceerde afbeeldingen en teksten op deze website is het auteursrecht (copyright) van toepassing en behoort enkel toe aan J.J. Bleumink. Onder geen beding is het auteursrecht overdraagbaar aan derde partijen.

Opzettelijke schending van het auteursrecht, waaronder wordt verstaan een verveelvoudiging en verspreiding zonder de vereiste voorafgaande toestemming van de maker of de eventuele rechthebbende, is een misdrijf.

Contact

Veel gestelde vragen

Mag ik afbeeldingen van het werk van Johfra zondermeer gebruiken?
Nee dat mag niet, op het werk is het auteursrecht van toepassing. U mag ook geen afbeeldingen gebruiken van kunstwerken welke in uw eigen bezit zijn, ook daar is het auteursrecht op van toepassing. Licentie aanvragen voor afbeeldingen van de kunstwerken van Johfra (Frans van den Berg) kunnen via de organisatie Pictoright worden aangevraagd.

Is het werk van Johfra ergens in het echt te zien?
Het werk van Johfra is alleen in particuliere collecties opgenomen. Werk uit de erfenis van Johfra en Ellen Lórien is te zien in het privé museum De Eenhoorn te Ulrum. Het organiseren van een expositie kost veel tijd, energie en geld. Dit neemt niet weg dat wij initiatieven op dit vlak van harte aanmoedigen en waar mogelijk helpen. 

Zijn er (nog) kunstwerken verkrijgbaar van Johfra?
De laatste originele kunstwerken van Johfra zijn eind twintigste eeuw verkocht. Het werk van Johfra is erg gewild, via veilingen en particuliere verkoop komt daardoor slechts sporadisch origineel werk op de markt. Soms wordt aan ons doorgegeven dat iemand originele kunstwerken wil gaan verkopen. Als u wilt weten of er op dit moment het geval is, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze pagina.

Zijn er (nog) posters verkrijgbaar van het werk van Johfra?
Helaas, alle originele officiële posters zijn al vele jaren geleden geheel uitverkocht. Wilt u toch een originele poster van het werk van Johfra dan zult u hier zelf naar op zoek moeten in de tweedehands markt.

Ik denk dat ik een kunstwerk van Johfra heb, is dat te controleren?
Johfra hield het door hem gemaakte werk vrij nauwkeurig bij in zijn dagboeken. Hiervan is een index opgesteld. Dit neemt niet weg dat er werken zijn die niet in de index voorkomen. Wij zijn zeer bekend met het werk van Johfra en kunnen u wellicht helpen bij uw vraag. U kunt uw vraag via het contactformulier op deze pagina stellen.

Zijn er nog zaken m.b.t. Johfra die u zoekt?
Wij proberen het archief over Johfra zo compleet mogelijk te krijgen. Wij zijn dan ook geïnteresseerd in alles rond Johfra, bijvoorbeeld afbeeldingen van kunstwerken, gepubliceerde artikelen en recensies, aankondigingen etcetera. Als u een mogelijk interessant iets heeft kunt u met ons contact opnemen.

Ik heb een vraag die hier niet tussen staat.
U kunt altijd contact met ons opnemen via het contactformulier op deze pagina.

Colofon

Het virtueel Johfra Museum is een ideëel initiatief zonder winstoogmerk van enkele vrijwilligers en heeft daarmee geen commerciële grondslag noch een commerciële instelling. Alle ontvangen inkomsten en giften worden aangewend voor het in stand houden en verder uitdragen van het artistieke en literaire erfgoed van Johfra.

Wij willen de volgende personen hartelijk danken:
Gerrit Luidinga (1942-2019), dichter in obscuro, zonder hem was er geen virtueel Johfra Museum geweest.
Voor het belangeloos ter beschikking stellen van beeldmateriaal: Jaap Bleumink, Erik Smid, Rardy van Soest, Robert J. Visser, Bruce de Jonge.