Welkom in het officiële virtueel museum dat is gewijd aan Johfra, schilder van het psychisch realisme

Dit virtuele Johfra museum heeft tot doel zoveel mogelijk bekendheid te geven aan het werk en het gedachtegoed van Johfra. Hierbij willen wij u niet alleen langs de bekende werken zoals de dierenriemserie leiden, maar u vooral laten kennismaken met de veelzijdigheid van deze kunstenaar.

Zo heeft Johfra gedurende de periode van 1938 tot en met 1998 dagboeken bijgehouden welke in totaal zo’n 6.000 pagina’s beslaan en onmiskenbaar literaire waarde heeft. Maar er is meer, zijn levensloop, een oeuvre overzicht met daarbij ruim 650 afbeeldingen, een bibliografie, expositieoverzichten maar ook kritieken, enzovoort.