Welkom in het officiële virtueel museum dat is gewijd aan Johfra, schilder van het psychisch realisme
Dit virtuele Johfra museum heeft tot doel zoveel mogelijk bekendheid te geven aan het werk en het gedachtegoed van Johfra. Hierbij willen wij u niet alleen langs de bekende werken zoals de dierenriemserie leiden, maar u vooral laten kennismaken met de veelzijdigheid van deze kunstenaar. Zo heeft Johfra gedurende de periode van 1938 tot en met 1998 dagboeken bijgehouden welke in totaal zo'n 6.000 pagina's beslaan en onmiskenbaar literaire waarde heeft. Maar er is meer, zijn levensloop, een compleet oeuvre overzicht met daarbij ruim 500 afbeeldingen, een bibliografie, expositieoverzichten maar ook kritieken, enzovoort.Veel gestelde vragen:

Is het werk van Johfra ergens in het echt te zien?
Het werk van Johfra is alleen in particuliere collecties opgenomen, er is geen 'echt' museum waar u het werk kunt zien. Wel probeert Stichting de Verbeelding het werk van Johfra op allerlei manieren te promoten. Het organiseren van een expositie kost veel tijd, energie en geld. Dit neemt niet weg dat wij initiatieven op dit vlak van harte aanmoedigen en waar mogelijk helpen.

Mag ik afbeeldingen van het werk van Johfra zondermeer gebruiken?
Nee dat mag niet, op het werk is het beeldrecht van toepassing. U mag ook geen afbeeldingen gebruiken van kunstwerken welke in uw eigen bezit zijn, ook daar is het beeldrecht op van toepassing. Stichting de Verbeelding kan voor u bemiddelen in het verkrijgen van het gewenste beeldmateriaal, mits dit in hun bezit is. Wij kunnen uw verzoek naar hen doorsturen.

Ik denk dat ik een kunstwerk van Johfra heb, is dat te controleren?
Johfra hield het door hem gemaakte werk vrij nauwkeurig bij in zijn dagboeken. Hiervan is een index opgesteld. Dit neemt niet weg dat er werken zijn die niet in de index voorkomen. Wij zijn zeer bekend met het werk van Johfra, en kunnen u wellicht helpen bij uw vraag. U kunt uw vraag via het contactadres stellen.

Zijn er nog zaken m.b.t. Johfra die u zoekt?
Wij proberen het archief over Johfra zo compleet mogelijk te krijgen. Wij zijn dan ook geïnteresseerd in alles rond Johfra, bijvoorbeeld afbeeldingen van kunstwerken, gepubliceerde artikelen en recensies, aankondigingen etcetera. Als u een mogelijk interessant iets heeft kunt u met ons contact opnemen.

Handelt of bemiddelt u in het werk van Johfra?
Het virtuele Johfra Museum handelt niet in het werk van Johfra. Er is geen werk meer beschikbaar in galeries, wij verwijzen u naar de gebruikelijke internet verkoopsites en veilingen.

Ik heb een vraag die hier niet tussen staat.
U kunt altijd contact met ons opnemen, u vindt ons e-mailadres op deze pagina.Contact:

Wij zijn per e-mail bereikbaar:Colofon:

Auteursrecht:
Op alle afbeeldingen en teksten van deze website is het auteursrecht van toepassing. Opzettelijke schending van het auteursrecht, waaronder wordt verstaan een verveelvuldiging en verspreiding zonder de vereiste voorafgaande toestemming van de maker of de eventuele rechthebbende, is een misdrijf.

Achtergrond:
Het virtueel Johfra Museum is een ideëel initiatief zonder winstoogmerk van enkele vrijwilligers en heeft daarmee geen commerciële grondslag noch een commerciële instelling. Alle ontvangen giften en baten worden aangewend voor het instandhouden en uitbreiden van het virtueel Johfra Museum.

Wij willen de volgende personen en instellingen hartelijk danken:
•  Gerrit Luidinga, dichter in obscuro, zonder hem was er geen virtueel Johfra Museum geweest.
•  Stichting de Verbeelding, voor hun steun en aanmoedigingen.
•  Fotograaf Erik Smid uit Lelystad, voor het belangeloos ter beschikking stellen van beeldmateriaal.
•  Fotograaf Hans van Ommeren uit Woerden, voor het belangeloos ter beschikking stellen van beeldmateriaal.
•  Robin Lutz, voor de foto op de openingspagina.
•  Robert J. Visser, voor het belangeloos ter beschikking stellen van fotomateriaal.
•  Jaap Bleumink, voor het belangeloos ter beschikking stellen van foto- en beeldmateriaal.